تبلیغات

> حرف های ناگفته

"شناخت"

استاد مطهری در این باره می گویند:

خود شناخت نیازی به تعریف ندارد شناخت را باید با یک لفظ روشن تری بیان کرد.

شناخت یعنی آگاهی و آگاهی احتیاجی به تعریف ندارد. تا وقتی که محتوای شناخت کاملا دانسته نشود نمی شود روی تعریفش بحث کرد. 

*شناخت معانی گوناگونی را درزمینه های مختلف به خود اختصاص داده است . در علم روان شناسی منظور از شناخت عملکرد های روانشناسانه ی فرد می باشد.

عوامل مختلفی همچون حافظه ، ادراک ، زبان ، استدلال و تصمیم گیری از جمله فرایند های ذهنی هستند که در مراحل گوناگون شناخت دخالت دارند.

علوم شناخت : این دسته از علوم بین رشته های علمی وسیع وگوناگونی همچون فلسفه ، زبان شناسی ، روان شناسی، علوم اعصاب ، هوش مصنوعی و مردم شناسی را به هم پیوند می دهد.

ـ برای شناخت نیاز به ابزار داریم و مورد دیگر درک موضوعات شناخت است . " جهان بینی برپایه ی شناخت است وهرکس که جهان بینی متفاوتی دارد بنابر این شناخت او و معیار های درست یا نادرست بودن شناخت بدست آمده اش متفاوت است .

شناخت دینی <شناختی که در کتاب قران به آن اشاره شده> :

شناخت های زیادی در اسلام به آن اشاره شده است از جمله خداشناسی ، معرفت شناسی و...

در فلسفه ی اسلام ما بابی تحت عنوان "نظریة المعرفة" یعنی نظریه ی شناخت نداریم ، ولی اغلب  مسایلی که در باب شناخت مطرح کرده است به طور متفرق در مسایل مربوط به عقل و معقول ، مسایل مربوط به وجود ذهنی و مسایل مربوط به نفس و کیفیات نفسانی مطرح شده است بنابراین از زمان قدیم به اهمیت شناخت پی برده بودن.

در قران راه رسیدن به شناخت را پیروی از انبیا و اولیا می داند و معلم حقیقی این علم را خدای رحمان معرفی کرده است.

شناخت های اجتماعی :

شناخت اجتماعی هم چون شاخه های دیگر شناخت بسیار پیچیده می باشد شناخت اجتماعی برداشتی است که نسبت به شخص مقابل و یا اجتماع می کنیم .

که شناخت صحیح و کامل هر انسانی نیاز به زمان بسیار زیادی دارد ؛ شناخت اجتماعی چند دسته دارد 1ـشناخت ظاهری که برای هر فردی امکان پذیر می باشد . معمولا اولین شناختی که از شخص مقابل پیدا می کنیم شناخت ظاهری او هست یعنی هنوز به رفتار های واقعی شخص پی نبردیم <شناختی موفق است که به باطن توجه شود>

2ـشناخت باطنی طرف مقابل ؛که ممکن است درست یا نادرست متوجه آن شده باشیم شناخت باطنی یا از روی احساسات گرفته می شود ویا از روی عقل و منطق و از نظر بسیاری از روان شناس ها شناختی مناسب است که از روی عقل باشد البته ناگفته نماند که احساسات را نیز باید در این زمینه در نظر داشته باشیم ولی باید بتوانیم احساسات را کنترل کنیم تا باعث نشود چشممان را بر روی حقیقت و منطق ببندیم.

برای مثال زمانی که دو شخص می خواهند برای ایجاد ارتباط و یا شناخت برای ازدواج یکدیگر را بشناسند و از ویژگی های یکدیگر شناخت پیدا کنند باید راه های رسیدن به شناختی درست را بلد باشند متاسفانه این گونه شناخت ها چون بیشتر براساس احساسات تصمیم گرفته می شود نتیجه ی مطلوبی ندارد. عده ای معتقد اند که برای شناخت قبل از ازدواج باید دوطرف مدتی را باهم بگذرانند تا از تمام ویژگی های یکدیگر مطلع شوند اما باید توجه داشته باشیم که اگر این مدت زمان آشنایی طولانی شود تصمیم نهایی از روی عقل گرفته نمی شود بلکه به دلیل احساسات و وابستگی های پیش آمده تصمیم می گیرند و نکته ی دیگر این است که در این زمان آشنایی هر دو طرف سعی می کنند که برخی از ویژگی های خود را بهتر نشان دهند و تقریبا می توان گفت که شناخت ظاهری نسبت به هم پیدا می کنند بنابر این شناخت نامناسب به وجود می آید چون احساسات باعث می شود واقعیت را آن گونه که  آرزویش را داریم  ببینیم.

برای رسیدن به شناختی واقعی باید از تمامی جنبه ها به موضوع مورد نظر بیندیشیم و مورد برسی قرار بدهیم راه های رسیدن به شناخت در هر زمینه ای متفاوت است و در هر زمینه باید از ابزار های شناخت خودش استفاده کرد.

اگر می خواهیم  به شناختی درست دست یابیم باید درمورد آن موضوع یا آن شخص تحقیق بکنیم و طرز فکرهای گوناگون و نظر های دیگران را  بشنویم و درپایان با استفاده از عقل و منطق تصمیم بگیریم که شناختی درست داریم یا نه" باید توجه داشته باشیم برای رسیدن به شناخت درست باید احساسات را کنترل کنیم"

گاهی یک شناخت نادرست مسیر زنگی مارا به بیراه می کشد  و پیامد های بسیار ناگواری را به همراه دارد برای مثال اگر به اشتباه از یک گروه یا هذبی پیروی کنیم و تعصب نابه جا نسبت به آن داشته باشیم  حتی  ممکن است به دلیل شناخت نادرست و این

که ما می پنداریم آن هذب هیچ خطایی ندارد و بهترین است جانمان را ازدست بدهیم.

وبرعکس یک شناخت درست می تواند دشوارترین سختی ها را به آرامش تبدیل کند .

مرز بین شناخت صحیح و نادرست بسیار کوتاه است و همین امر باعث شده است که خیلی اوقات  فکر کنیم شناخت درستی پیدا کردیم ولی در عین حال  درمسیر اشتباه پا گذاشته ایم  چون تشخیص شناخت ها بسیار دشوار است باید حتما از تجربیات و نظرات دیگران استفاده کنیم و تصمیم گرفته شده را با عقل خود بسنجیم.

 

صدف م
دوشنبه 2 آبان 1390 | نظرات ()

طراح قالب
Weblog Skin

mouse code

كد ماوس