تبلیغات

> حرف های ناگفته

"مشق بندگی"

پنجره را باز می کنم و به خورشید که از غم دوری زمین خون گریسته

است و آسمان را سرخ کرده است می نگرم.باز هنگام غروب است و دل من نیز پراز تمنا می شود ، نمی دانم این حس غریب از کجا می آید که چشمانم را بارانی و دلم را آسمانی می کند!

در و جودم نیازی را احساس می کنم و به دنبال یک آرامش گم

شده هستم در همین حال که روحم تشنه ی آرامش است و اشکهایم بی اختیار بر روی گونه هایم نشسته است ، صدایی آشنا به

گوش می رسد : الله اکبر الله اکبر .....

صدای اذان درمیان برگ درختان می پیچد و شاخه ها سوی خدا

 سر خم می کنند و باد از راه می رسد و صدای الله اکبر را به گوش

 خورشید می رساند و خورشید که تا آن لحظه غرق در حسرت و آه بود

 آرام می شود، آن قدر در آرامش خدا فرو می رود که وجود با شکوه و نور

 بخش خود را فراموش می کند و خود را در تاریکی شب پنهان می کند

 تا در خلوت با خدای خود راز و نیاز کند.

 

با شنیدن صدای اذان حضور خدا را لمس کردم و روحم آرام شد و

 به سوی درگاه او پر کشید ؛ مشتاقانه به سوی جانمازم رفتم و با

عشق چادرم را برای بندگی خدا بر سر کردم. من بر روی زمین

خاکی نماز می خواندم ولی وجودم آسمانی شده بود ، اشک می ریختم و

 هرلحظه خدا را بیشتر حس می کردم، من کویر تشنه لبی بودم که با هر ذکر خدا عطشم بیشتر می شد.

 

عشق را در سجده پیدا کردم ، آن زمانی که پروانه ای در کنار سجاده

ام از عشق خدا مست شد و مرد و زمانی که برگ درختان خود را به باد

می سپردند تا در آغوش آبی بروند که قرار است بنده ای از ان وضو

بگیرد. محبت را در رکوع آموختم آن زمانی که درمقابل عظمت خدا قامت

 خم می کنیم تا از او  بخواهیم کاری کند تا فقط در مقابل پیشگاه الهی

سر خم کنیم.

قطره ای هستم که به دنبال دریای آرامش خود نماز به پا می دارم

و عشق خدا که در هر ذکر او موج می زند مرا به سوی ایمان می برد.

 

در هر رکعت نماز مشق بندگی می نویسم و هر بار می گویم "قول

هوالله احد" تا یادم باشد هیچ آرامشی جز خدا نیست ، با این که هر

بارقسم می خورم که خدا یکتا است اما باز در مقابل لذت های دیگر خدا

را فراموش می کنم ، با این حال باز هم دوست دارم پیام بندگی

 ام را در نماز برای خدا بخوانم چون میدانم صدایم را می شنود و

شاید به بنده ی خطا کارش لبخندی بزند و همین لبخند برای

من یعنی خوش بختی وانتهای آرامش.

                                            صدف م


یکشنبه 20 آذر 1390 | نظرات ()

طراح قالب
Weblog Skin

mouse code

كد ماوس