تبلیغات

> حرف های ناگفته

چقدر زود گذشت آن دورانی که خورشید با عشق بر چهره ام نور می پاشاند و ماه در گوشم لالایی می خواند...

پیچک ها از درختان بالا می رفتند و خاطرات من را نیز با خود همراه می کردند تا هر بار با دیدن درختان خانه ی مادربزرگ از شیرینی خاطرات لبخند بزنم.

کاش زمان متوقف می شد تا هنوز هم آینده را به زیبایی افکار بچگانه ام ببینم و عشق را تنها در یک لباس سفید مجسم کنم.

بازی ها و صداقت هم بازی هایم فراموش ناشدنی است و من چقدر برای آغوش کشیدن عروسک دوست داشتنی ام مشتاقم ، او فقط یک عروسک نبود بلکه دوست و هم دل من نیز بود؛ طوری که احساس نمی کردم که جانی در بدن ندارد. خیلی وقت است که به دنبال انسان عروسک نمایی هستم که غم هایم را بشنود و هیچ نگوید تا من با آغوشش آرام شوم.

گاهی دوست دارم آنقدر به چهره ی مهربان پدربزرگم نگاه کنم که در نگاه خسته ی او گم شوم . پدربزرگ عزیزم، اکنون که خاموش به من می نگری آرزو دارم مثل آن روز ها توپ بازی کنیم و صدای خنده هایمان سکوت خانه را درهم شکند.

نمی دانم در آن خانه چه طلسمی است که با ورود به آنجا بی بهانه شاد می شوم و شاید به احترام عشقی که در آن جا به من هدیه شده است غم ها به کناره می روند!

ای ثانیه ها مرا با خود به گذشته ببرید تا یک بار دیگر در حیاط آن جا آب بازی کنم و از طراوت موهای خیسم به وجد آیم تا از خنده در چانه ام چال افتد.

چقدر ساده بودم که با تلنگری احساس می کردم در این دنیا هیچ کس مرا دوست ندارد و از ناراحتی هق هق گریه سر می دادم و تنها نوازش مادرم بود که مرا آرام می کرد . آنقدر به مهر مادری وابسته بودم که اگر از سرکشی هایم خورده می گرفت غم عالم در دلم می نشست.

در آن زمان بزرگ ترین دردم آن بود که گاهی احساس می کردم آدم بزرگ ها  چقدر سنگ دل هستند که کودکی را درک نمی کنند و سعی دارم قلب من نیز سنگ نشود و کودکی را از لای خاطرات خاک خورده ام بشناسم.

هیچ چیز دل انگیز تر از آن نبود که با هم بازی هایم بر روی تاب خانه بنشینیم و شعر کودکانه سر دهیم ، آن تاب مانند قطاری بود که ما را به کاروان شادی ها پیوند می داد. 

دلم تنگ است برای بچگانه بودن...

این متن را تقدیم به دو هم بازی عزیزم – ثمین و سارا- که هنوز هم عاشقانه و بچگانه دوستشان می دارم.

                   آپلود«..... کاروان شادی هایمان
دوشنبه 1 خرداد 1391 | نظرات ()

طراح قالب
Weblog Skin

mouse code

كد ماوس