تبلیغات

> حرف های ناگفته

زندگی خوردن و خوابیدن نیست

انتظار هوس و دیدن و نادیدن نیست

زندگی چون گل سرخی است

پر از خار و پر از برگ و پر از عطر لطیف

یادمان باشد اگر گل چیدیم

عطر و برگ و گل و خار همه همسایه دیوار به دیوار همند.

"دکتر علی شریعتی"

**************

نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد

نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت

ولیکن سخت مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد

به دست طفلکی گستاخ و بازیگوش

اویکریز و پی در پی

دم گرم خودش را در گلویم سخت بفشارد

و خواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد

بدین سان بشکند در من سکوت مرگ بارم را!!

************************

هرگز نمی نالم

نه من هر گز نمی نالم

قرن ها نالیدن بس است

می خواهم فریاد کنم

اگر نتوانستم سکوت می کنم.

خاموش مردن بهتر از نالیدن است.

***********************

هنگامی که به دنیا می آیی همه می خندند درحالی که تو می گریی، پس ای عزیز زندگیت را چنان بگذران که در روز مرگ در حالی که همه می گریند تو تنها کسی باشی که می خندی.

**********

دوست داشتن از عشق برتر است...عشق جوششی یک جانبه است.به معشوق نمی اندیشی که کیست؟! اما دوست داشتن در روشنایی ریشه می بندد و در زیر نور سبز می شود و رشد می کند و از این رو است که همواره پس از آشنایی پدید می آید...عشق در دریا غرق شدن است و دوست داشتن در دریا شنا کردن. عشق بینایی را می گیرد و دوست داشتن می دهد. عشق لذت جستن است و دوست داشتن پناه جستن. عشق غذا خوردن یک گرسنه است و دوست داشتن "هم زبانی در سرزمین بیگانه یافتن"

****

وقتی نوشته های دکتر شریعتی را می خوانم زیبایی و آرامش در آن موج می زند و کلمه ها آزادی را فریاد می زنند. او رفت ولی حرف دلش را بر قلب ها نوشت و ما ماندیم تا راه او را ادامه دهیم.....

یادش بخیر و راهش ماندگار
چهارشنبه 25 آبان 1390 | نظرات ()

طراح قالب
Weblog Skin

mouse code

كد ماوس